Złoty Potok Resort
Jezioro
GOLDEN BEACH RESORT
Wirtualny spacer

PODMÍNKY REZERVACE

  • Emailová nebo telefonická rezervace je platná až po jejím písemném (emailovém) potvrzení zaměstnance recepce střediska.
  • Rezervace jsou garantovány po zaplacení zálohy - min. 40% z celkové ceny na účet střediska. Výše zálohy závisí na předem daných podmínkách. Úhrada zálohy rovněž znamená přijetí podmínek stanovených v pravidlech rezervace.
  • Rezervace provedena 7 dnů před příjezdem je spojena s úhradou zálohy ve výši 50%.
  • Nezaplacení zálohy do 7 dnů od objednávky automaticky zruší rezervaci.
  • Zbývající částku za pobyt zašlete převodem na účet střediska alespoň 7 dnů před plánovaným příjezdem nebo v hotovosti při příjezdu na recepci střediska.
  • Hostům obvykle přiřadíme dříve vybranou chatu. Vyhrazujeme si však právo ji změnit, objeví-li se nepředvídané okolnosti. V takovém případě nabízíme další chatu se stejným vybavením.
Złoty Potok Resort