Złoty Potok Resort
Jezioro
GOLDEN BEACH RESORT
Wirtualny spacer

PRAVIDLA POBYTU SE ZVÍŘETEM

  • Zvíře musí být ve Středisku pod neustálým dozorem majitele.
  • Mimo domky mohou se psi mohou pohybovat pouze na vodítku (nebo šlích).
  • Majitel psa je povinen obstarat psí zdravotní knížku se stávajícím očkování proti vzteklině.
  • Zvíře nemůže rušit ostatní návštěvníky.
  • Zvíře nemůže přivést děti na hřiště a na pláž.
  • Majitel je povinen obstarat fyziologické potřeby psa mimo areál střediska.
  • Pokud zvíře ušpiní domek nebo areál Střediska je povinen neprodleně odstranit znečištění.
  • Majitel pokrývá náklady na škody způsobené zvířetem.
  • V případě porušení těchto pravidel je majitel povinen na žádost Správy ihned odvést zvíře ze Střediska.
Złoty Potok Resort