Złoty Potok Resort
Jezioro
GOLDEN BEACH RESORT
Wirtualny spacer

PRAVIDLA POBYTU V CHATĚ

  • Chaty jsou nekuřácké.
  • Chata by měla být předána zpět ve stavu, v jakém byla Hostům nabídnuta při příjezdu.
  • Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito pravidly, rozhoduje Ředitel střediska.
  • Vyhazujte prosím odpadky na místech k tomu určených mimo objekt.
  • Po skončení pobytu chatu přebírá pověřený zaměstnanec střediska.
  • Tato pravidla jsou ve formě smlouvy dvou stran. Host souhlasí s podmínkami této v okamžiku zaplacení zálohy či platby na místě, pokud úhrada nebyla požadována.
Złoty Potok Resort