Złoty Potok Resort
Jezioro
GOLDEN BEACH RESORT
Wirtualny spacer

ZRUŠENÍ REZERVACE

  • Vždy existuje možnost zrušení rezervace, která musí být provedena na výše uvedené adresy a telefonní čísla.
  • V případě odstoupení od rezervace do 1 měsíce před sjednaným dnem příjezdu Středisko vrací celou výši zálohy.
  • V případě odstoupení od rezervace do 3 týdnů před sjednaným dnem příjezdu Středisko nevrací zaplacenou zálohu.
  • Zrušení rezervace 7 dnů před příjezdem znamená odečtení nákladů na celou dobu pobytu.
  • V ostatních případech (včetně případu zkrácení nebo přerušení sjednaného pobytu) se poplatek nevrací. Na písemnou žádost Hosta, může Ředitel ve výjimečných případech poskytnout náhradu platby zálohy v celé výši nebo v části.
  • Nedostavení se Hosta do Střediska do 7:00 ráno následujícího dne (příjezd na druhý den) se rovná odstoupení od pobytu, pokud Host dříve neinformoval o zpoždění příjezdu. Při převodu zadejte své údaje a datum rezervace.
Złoty Potok Resort