Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZŁOTY POTOK RESORT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Złoty Potok Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Złoty Potok 42, 59-820 Leśna,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy - przedstawienia oferty handlowej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celów biznesowych administratora
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Złoty Potok Resort pełni Barbara Sawicka, kontakt: biuro@zlotypotokresort.pl

Złoty Potok Resort