Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

REGULAMIN POBYTU W DOMKU

  • W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
  • Domek powinien być pozostawiony przez Gości w takim stanie, w jakim został przez nich odebrany w dniu przyjazdu.
  • We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor ośrodka.
  • Prosimy o wyrzucanie śmieci w miejscu do tego wyznaczonych na zewnątrz obiektu.
  • Po zakończeniu pobytu domek odbiera upoważniony do tego pracownik ośrodka.
  • Niniejszy regulamin jest umową między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.
Złoty Potok Resort