Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

REZYGNACJA Z REZERWACJI

  • Zawsze istnieje możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji, którą należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
  • W przypadku wycofania rezerwacji do 1 miesiąca przed uzgodnionym dniem przyjazdu Ośrodek zwraca całość wpłaconej kwoty.
  • W przypadku wycofania rezerwacji do 3 tygodni przed uzgodnionym dniem przyjazdu Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki.
  • Anulowanie rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem jest równoznaczne z potrąceniem kosztów całości pobytu.
  • W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
  • Niestawienie się Gościa w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił nas o opóźnieniu przyjazdu.
Złoty Potok Resort