Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

REZYGNACJA Z REZERWACJI - ZŁOTY POTOK

  • Strony przewidują możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
  • W przypadku wycofania rezerwacji na więcej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek zwraca całość wpłaconej kwoty.
  • W przypadku wycofania rezerwacji na mniej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki.
  • Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia całości należności za pobyt.
  • W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
  • Jeżeli Gość nie zawiadomił Ośrodka o opóźnieniu swojego przyjazdu, to jego niestawienie się w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia planowanego pobytu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i obciążeniem Gościa całością należności za pobyt.
Złoty Potok Resort