Złoty Potok Resort
Jezioro
ZŁOTY POTOK RESORT - DOMKI NAD JEZIOREM
Wirtualny spacer

ZŁOTY POTOK - MIEJSCE PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

  • Zwierzę na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela.
  • Poza domkami, psy mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie na uwięzi (smycz lub szelki).
  • Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.
  • Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.
  • Zwierzę nie można przyprowadzać na plac zabaw dziecięcych i na plażę.
  • W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzać poza teren ośrodka.
  • W przypadku zanieczyszczenia przez zwierzę domku lub terenu Ośrodka właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.
  • Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swoje zwierzę.
  • W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu właściciel zobowiązany jest na żądanie Kierownictwa natychmiast usunąć zwierzę z Ośrodka.
Złoty Potok Resort